28 de juny de 2018

Subvenció per a la rehabilitació

Ajudes econòmiques per a la rehabilitació d'habitatges i elements comuns

Amb vista a incentivar que les comunitats de propietaris i els propietaris d'edificis a Barcelona, ​​els rehabilitin, l'Ajuntament ha dotat una partida en el Consorci de l'Habitatge de Barcelona, ​​de més de 14 milions d'euros que es destinaran a les sol·licituds de subvenció que compleixin els requisits i es presentin abans de l'31 de desembre de l'enguany.


Aquestes subvencions hauran de destinar-se a obres estructurals a l'edifici, interior d'habitatges, supressió de barreres arquitectòniques i elements obsolets, actuacions d'estalvi energètic, energia solar, instal·lació d'ascensors, etc.


En el cas d'edificis que incloguin habitatges llogats, s'estableixen una sèrie de requisits perquè s'obtingui la subvenció, per exemple, que la durada de l'contracte sigui d'un mínim de cinc anys des del certificat final d'obra, que els preus de lloguer siguin d'uns imports determinats, que no siguin habitatges d'ús turístic, i en el cas que els habitatges estan buits, la concessió de la subvenció resta condicionada a la inclusió dels habitatges a la Borsa de Lloguer Social de Barcelona per un període de cinc anys.


Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 7642, de 14 de juny de 2018.

Últimes notícies

Aquesta pàgina utiliza cookies per millorar l'experiència d'usuari