16 de desembre de 2016

Passos per instal·lar un punt de recàrrega

Passos a seguir per un propietari d'un vehicle elèctric

Esquema d'actuació:


  1. Presentar sol·licitud a President / Administrador de la Comunitat de Propietaris de l'pàrquing, manifestant aquest interès i detallant la plaça d'aparcament en la qual es vol la instal·lació.
  2. En aquesta carta, si l'obra comporta alteració d'elements comuns, es pot oferir la possibilitat de realitzar la instal·lació elèctrica comunitària necessària per a futurs punts de recàrrega privats. El cost econòmic de la instal·lació comunitària es repartirà entre els membres de la Comunitat de Propietaris, i és l'interessat en el seu punt de recàrrega privat, qui paga el seu tram final d'instal·lació, sent al seu càrrec també el cost de l'energia elèctrica de la seva vehicle.
  3. La Comunitat de Propietaris d'acord amb l'article 553-25 de el Codi Civil de Catalunya, ha d'aprovar o rebutjar l'acord d'instal·lació comunitària, per majoria simple.
  4. Si la Comunitat no ho autoritza, el propietari ha d'informar de la seva voluntat de realitzar la instal·lació, aportant el projecte tècnic, amb 30 dies d'antelació a l'inici de la realització de l'obra. Dins d'aquest termini la Comunitat pot proposar una solució alternativa i raonable als seus interessos generals.
  5. Si transcorren dos mesos sense que la instal·lació alternativa es faci efectiva, el propietari interessat podrà executar la instal·lació que havia projectat inicialment.

Últimes notícies

Aquesta pàgina utiliza cookies per millorar l'experiència d'usuari