15 de juliol de 2021

Pagament en Efectiu Limitant 1.000 € Empresari / Professional

La Llei 11/2021, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, estableix que no podran pagar-se en efectiu operacions amb un import igual o superior a 1.000 euros (abans 2.500 €).

La Llei 11/2021 de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal (BOE 10-7-21), estableix en el seu article 18, que no podran pagar-se en efectiu les operacions, en què alguna de les parts intervinents actuï en qualitat d'empresari o professional, amb un import igual o superior a 1.000 euros (abans 2.500 €) o el seu contravalor en moneda estrangera.

No obstant això, el citat import serà de 10.000 € (abans 15.000 €) o el seu contravalor en moneda estrangera, quan el pagador sigui una persona física que justifiqui que no té el seu domicili fiscal a Espanya i no actuï en qualitat d'empresari o professional.

Aquesta limitació s'aplicarà a tots els pagaments efectuats a partir de l'entrada en vigor de la norma (11 de juliol de 2021), encara que es refereixin a operacions concertades amb anterioritat a l'establiment de la limitació.

Últimes notícies

Aquesta pàgina utiliza cookies per millorar l'experiència d'usuari