18 de gener de 2019

Litoral de Girona

500 metres sense obres noves

Al DOGC de avui 18 de gener de 2019, es publica l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, per tant ja aplicable, que suspèn pel termini d'un any, la concessió de llicències d'edificació d'obra nova, en aquells sòls sense edificar que es troben a menys de 500 metres de litoral.


La voluntat d'això, és la frenar noves construccions que puguin entrar en contradicció amb el futur Pla director urbanístic de revisió de sòls no sostenibles que s'està treballant.


No queden afectades les obres de reforma, rehabilitació i ampliació d'edificacions existents.

Últimes notícies

Aquesta pàgina utiliza cookies per millorar l'experiència d'usuari