18 de maig de 2021

La Parcel·la Cadastral, la Finca Registral i la Realitat

Parcel·la Cadastral

L'ideal és que al comprar una finca que tingui per objecte una porció de terreny, es faci incorporant a l'escriptura els mesuraments reals del terreny amb les coordenades georeferenciades i així, adaptar els límits que moltes vegades consten antiquats en el Registre.

El desitjable és que coincideixi la realitat física, la finca registral i la parcel·la cadastral.

Però moltes vegades passa que la realitat física d'una finca no coincideix amb la seva descripció en el Registre de la Propietat ni en el Cadastre.

Es defineix la parcel·la cadastral com la porció de la superfície terrestre delimitada pel contorn perimetral de la finca.

Una parcel·la cadastral pot englobar diverses finques registrals i al revés, una finca registral diverses parcel·les cadastrals.

Per aquesta raó, al BOE núm. 90, de 15-4-21 s'ha publicat una Resolució conjunta de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública i de la Direcció General de Cadastre, per la qual s'aproven les normes tècniques per a la incorporació de la representació gràfica d'immobles en documents notarials. L'objectiu és la coherència entre la descripció literària de la parcel·la en l'instrument públic i la descripció gràfica en el Cadastre immobiliari.

Últimes notícies

Aquesta pàgina utiliza cookies per millorar l'experiència d'usuari