12 de setembre de 2019

L'Àrea metropolitana de Barcelona

En marxa els Treballs per al nou pla director urbanístic

Després de 43 anys i més de 1200 modificacions parcials de el Pla General Metropolità (14-7-76), les administracions han adoptat el compromís de dotar-se d'un nou Pla Director per a aquesta àrea metropolitana que abasta 36 municipis i més de 3,5 milions de persones.


La voluntat és que estigui aprovada definitivament al Plaza de tres anys, i Fins a final d'aquest any està obert el Plaça d'avanç de pla per presentar Propostes.


No serà tasca fàcil consensuar interessos i voluntat de 36 municipis diferents entre si. El nou pla haurà de lluitar amb els reptes Següents: la desigualtat social, els problemes de Mobilitat i mediambientals, l'equilibri entre els municipis i Finalment el paper de capitalitat de l'àrea metropolitana.


Es Senten veus que alerten de la Necessitat de preveure i executar les vies de transport públic que comuniquen aquesta gran àrea metropolitana amb les grans poblacions que estan fora d'ella però que en un futur pròxims han d'albergar gran part de el portal població treballadora d'aquesta AMB , ja que el territori de la MATEIXA no podrà absorbir les edificacions necessàries si l'increment es pretén limitar a el 3%.

Últimes notícies

Aquesta pàgina utiliza cookies per millorar l'experiència d'usuari