12 de març de 2018

Aprovat el pla estatal

De l'habitatge 2018-2021

Al BOE de 10 de març de 2018, s'ha publicat el RD 106/2018, de 9 de març, que regula el Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021, sent els ajuts econòmics retroactives des de principi de el present any. Té un pressupost de 1.443.000.000 € repartits en quatre anys, i els seus objectius són: l'increment de el parc d'habitatges de lloguer i el foment de la rehabilitació / regeneració urbana i rural.


Hi haurà ajudes per a: Els lloguers de fins a 600 € / mes amb uns criteris establerts; el finançament als promotors que destinin els habitatges a arrendament durant el termini de 25 anys; les famílies en situació crítica; la rehabilitació d'habitatges anteriors a 1996; i per primera vegada es donen ajudes per a la rehabilitació d'habitatges unifamiliars en el medi rural.

Últimes notícies

Aquesta pàgina utiliza cookies per millorar l'experiència d'usuari